Velkommen til hjemmesiden for Telepensjonistenes forening Telemark

 

 

 

Foreningen dekker hele Telemark fylke. Alle som har tilknytning til Telenor i Telemark fylke er velkommene som medlemmer. Medlemskap gjelder også ektefelle / samboer.

Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Neste møte er på Menstad bydelshus 23. april

Konto nummer 2610 32 07370

Sett oss som din grasrotmottaker!

Følg oss på Facebook

Klikk her for å gå til vår facebookgruppe

Webansvarlig: Ove Sunde